Föreningens funktionärer verksamhetsåret 2014

 

Riksstyrelsen

Styrelsen2016

Bengt Persson
Ordförande

institutionen för psykologi
Linnéuniversitetet
351 95 VÄXJÖ

ordforande@neuropsykologi.org

 

Stefan Winblad
Vice ordförande, kontakt Svensk Neuropsykologi

Psykologiska institutionen
Göteborgs universitet
405 30 GÖTEBORG

viceordforande@neuropsykologi.org

 

Ingrid Tonning Olsson
Kassör

Barnsjukvården
Universitetssjukhuset Lund
221 85 LUND
ekonomi@neuropsykologi.org

Katarina Sörngård
Sekreterare

Sörngårds Psykologbyrå AB
Kungsholmsgatan 10, 1 tr
112 27 STOCKHOLM
sekreterare@neuropsykologi.org

 

Kristina Hedman
Ledamot

Psykologmottagningen
Sundsvalls sjukhus
851 86 SUNDSVALL
info@neuropsykologi.org

 

Hans Andersson
Webmaster

Centrummottagningen, Psyk NV
Box 1527
171 29 SOLNA
webmaster@neuropsykologi.org

 

Irina Landin
Representant för Södra regionen

ordfsodra@neuropsykologi.org

 

Christian Oldenburg
Representant för Östra regionen

ordfostra@neuropsykologi.org

 

Lina Olsson
Representant för Norra regionen

ordfnorra@neuropsykologi.org

 

Maria Wallin
Representant för västra regionen

ordfvastra@neuropsykologi.org

 

 

Fondstyrelse

 

Jarl Risberg
Orförande

Karl XI-gatan 4A:132
222 20 LUND
stipendiefonden@neuropsykologi.org

 

Hans Samuelsson
Ledamot

Psykologiska Institutionen
Göteborgs universitet
stipendiefonden@neuropsykologi.org

 

Erik Domellöf
Ledamot

Institutionen för psykologi
Umeå universitet
901 87 UMEÅ
stipendiefonden@neuropsykologi.org

 

Ingrid van´t Hooft
Sekreterare, mottagare för ansökn.

Neuropediatriska enheten Q:2
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
stipendiefonden@neuropsykologi.org 

 

Barry Karlsson
Ledamot


stipendiefonden@neuropsykologi.org

Ingrid Tonning Olsson
Kassaförvaltare

Barnsjukvården
Universitetssjukhuset Lund
ekonomi@neuropsykologi.orgValberedning

Vakant
Representant för Norra regionen

valberedning@neuropsykologi.org

 

Christine Bedinger
Representant för Östra regionen

valberedning@neuropsykologi.org

Eva Hallberg
Representant för Västra regionen

valberedning@neuropsykologi.org

John Olsson Pedersen
Representant för Södra regionen

valberedning@neuropsykologi.orgRedaktion Svensk Neuropsykologi

Chefredaktör
Eva Hast 

editor@neuropsykologi.orgRevisorer

Vera Denvall

Geriatriska kliniken
Skånes universitetssjukhus
Jan Waldenströms gata 35
CRC, hus 28, plan 13
205 02 MALMÖ

revisorer@neuropsykologi.org

Roger Carlsson

Vuxenpsykiatriska kliniken
Box 1223
351 12 VÄXJÖ

revisorer@neuropsykologi.org

 

 

 

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen


Västra regionen

OBS: Inställd föreläsning

Tyvärr är följande föreläsning inställd, vi hoppas kunna erbjuda den längre fram:

Föreläsning med Karin Torpadie med tema teståtergivning med barn!

Tid och plats: 2017-05-05 kl. 14:00-16:00, Kammaren SU.


Östra regionen


Norra regionen

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.