Årets föreläsare 2011

Till årets föreläsare 2011 har föreningen utsett professor Sarah Blakemore.

Professor Blakemore är verksam vid Institute of Cognitive Neuroscience, University College London. Hon har publicerat ett stort antal artiklar inom sitt forskningsområde som omfattar utveckling av sociala och kognitiva processer under ungdomsåren i den normala hjärnan samt hos personer med autism. Föreläsningarna har rönt stor uppskattning och professor Blakemore uttryckte djup tacksamhet för äran att bli utsedd till årets föreläsare.

Bildspelet från föreläsningen kommer strax att publiceras på hemsidan, så kom tillbaks om några dagar för att hämta filen.

Göteborg 26/9. Kontaktperson: Eva Rehn

Lund 27/9. Kontaktperson: John Ohlsson Pedersen

Stockholm 10/10, Kontaktperson: Hans O Andersson

Umeå 11/10 kl, Kontaktperson: Ida Norell

 

 

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Föreläsningar

Södra Regionen
2 April: Hjärnans individualitet

Västra regionen
Information kommer snart

Östra regionen
Information kommer snart

Norra regionen
10 april: Hjärnans individualitet

Powerpoint från föreläsningen hittar du nu under arkiv.

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

FESN anordnar sin första sommarskola i Berlin under september 2014. Passa på att söka senast den 7 mars. För mer information, se denna länk.

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.