Årets föreläsare 2011

Till årets föreläsare 2011 har föreningen utsett professor Sarah Blakemore.

Professor Blakemore är verksam vid Institute of Cognitive Neuroscience, University College London. Hon har publicerat ett stort antal artiklar inom sitt forskningsområde som omfattar utveckling av sociala och kognitiva processer under ungdomsåren i den normala hjärnan samt hos personer med autism. Föreläsningarna har rönt stor uppskattning och professor Blakemore uttryckte djup tacksamhet för äran att bli utsedd till årets föreläsare.

Bildspelet från föreläsningen kommer strax att publiceras på hemsidan, så kom tillbaks om några dagar för att hämta filen.

Göteborg 26/9. Kontaktperson: Eva Rehn

Lund 27/9. Kontaktperson: John Ohlsson Pedersen

Stockholm 10/10, Kontaktperson: Hans O Andersson

Umeå 11/10 kl, Kontaktperson: Ida Norell

 

 

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Föreläsningar

Södra Regionen
10 september: ADHD hos äldre

Västra regionen
10 september: "Neurokognition i schizofreni" samt "Kognitiv funktionsnivå vid bipolär sjukdom" 

Östra regionen
Inväntar höstens föreläsningar

Norra regionen
17 september: Barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Utvecklingsenheten Neurosjukvården SU, samt Inst för neurovetenskap och fysiologi vid GU ger i samverkan med Mobilitetscenter Göteborg Ht 2014 en 7.5 hp kurs Bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom och hjärnskada -  multiprofessionella perspektiv. Kursen är på avancerad nivå. Kursplan.
Ansökningstiden står angiven till senast 15 maj men vi tar in kursdeltagare tills kursen är fulltecknad, så det finns fortfarande platser kvar.

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Fler kurser

Kurser arrangerade av privata aktörer.


 


Neuroutbildarna i Lund AB

erbjuder hösten 2014 en av Psykologförbundet ackrediterad

Specialistkurs i Neuropsykologi

Sista anmälningsdag är 1 oktober

Mer information finns på vår hemsida: www.neuroutbildarna.se

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.