Årets föreläsare 2011

Till årets föreläsare 2011 har föreningen utsett professor Sarah Blakemore.

Professor Blakemore är verksam vid Institute of Cognitive Neuroscience, University College London. Hon har publicerat ett stort antal artiklar inom sitt forskningsområde som omfattar utveckling av sociala och kognitiva processer under ungdomsåren i den normala hjärnan samt hos personer med autism. Föreläsningarna har rönt stor uppskattning och professor Blakemore uttryckte djup tacksamhet för äran att bli utsedd till årets föreläsare.

Bildspelet från föreläsningen kommer strax att publiceras på hemsidan, så kom tillbaks om några dagar för att hämta filen.

Göteborg 26/9. Kontaktperson: Eva Rehn

Lund 27/9. Kontaktperson: John Ohlsson Pedersen

Stockholm 10/10, Kontaktperson: Hans O Andersson

Umeå 11/10 kl, Kontaktperson: Ida Norell

 

 

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Föreläsningar

Södra Regionen
Inväntar höstens föreläsningar

Västra regionen
Inväntar höstens föreläsningar

Östra regionen
Inväntar höstens föreläsningar

Norra regionen
Inväntar höstens föreläsningar

Powerpoint från föreläsningen hittar du nu under arkiv.

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Utvecklingsenheten Neurosjukvården Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt Inst för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet ger i samverkan med Mobilitetscenter Göteborg Ht 2014 en 7.5 hp kurs Bilkörningsförmåga vid neurologisk sjukdom och hjärnskada -  multiprofessionella perspektiv. Kursen är på avancerad nivå. Kursplan.
Ansökningstiden står angiven till senast 15 maj men vi tar in kursdeltagare tills kursen är fulltecknad, så det finns fortfarande platser kvar.

FESN anordnar sin första sommarskola i Berlin under september 2014. Passa på att söka senast den 7 mars. För mer information, se denna länk.

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.