Arkiv

På denna sida hittar du presentationer från seminarier, konferenser, stämmor med mer. Du kan även hitta filer som tidigare varit publicerade på hemsidan men som nu överflyttats hit till till arkivet.

Presentationer från Södra regionen

Lindrig utvecklingsstörning - en svår diagnos att ställa
Föredrag av psykolog och professor Ulla Ek, Stockholms Universitet
Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverksansperspektiv
Föredrag av neurolog Elisabeth Fernell, Gillbergcentrum
Utvecklingsstörning - problem eller förklaring till problem? Relationen mellan utredning och åtgärder
Föredrag av professor Mats Granlund, Mälardalens högskola

Cerebellum och kognition
Föredrag av Ulla Munck Jörgensen, psykolog Hjerneskadacentret, Region Nordjylland

Psykologisk gruppbehandling - Multipel Skleros
Föredrag av Ia Rorsman, fil dr och Linda Nordin, psykolog och doktorand

Tvåspråkighet och dess påverkan på minnesfunktionen.
Föredrag av Farah Moniri, fil dr i psykologi, avdelningen för kognitiv psykologi, psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Hjärnan och evolutionen.
Föredrag av Jarl Risberg, professor vid Lunds universitet

Presentationer från Östra regionen

Elektrokonvulsiv terapi och autobiografiskt minne
Hedvig Söderlund

Autismspektrumtillstånd - forskning kring etiologi och diagnostik
Christina Coco och Charlotte Willfors

Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid bedömning av arbetsförmåga
Gunilla Hellberg-Edström

Do childrren´s brain recover better?
Megan Spencer-Smith, psykolog, post-doc Karolinska institutet

Den inre savannen
Tor Wennerberg, psykolog och författare

Epilepsi som fenomen
Föredrag av Mirja Johansson, psykolog vid Arbetsmiljöverket, tidigare vid Stora Sköndal

Mental trötthet efter skallskador, stroke och andra neurologiska sjukdomar
Föredrag av Birgitta Johansson, Sahlgrenska akademin

Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverkansperspektiv
Föredrag av neurolog Elisabeth Fernell, Gillbergcentrum
Lindrig utvecklingsstörning - en svår diagnos att ställa
Föredrag av psykolog och professor Ulla Ek, Stockholms Universitet

WAIS-IV - Skandinavisk version
Föredrag av psykolog Christine Johansson, Kognitiia Psykologkonsult 

Presentationer från Västra regionen

Girls with social and/or attention impairments
Seminarium med Svenny Kopp

Presentationer från Norra regionen

Mental trötthet. När hjärnan inte orkar.

Föredrag av Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson.

Barn och Ungdomar med förvärvad hjärnskada - lärdomar från forskning och kliniskt arbete, Föredrag av Catrine Aaro Jonsson 140917.

Presentationer från riksstämmor 

Presentationer från Riksstämman 2012
Länk till presentationerna (lösenordsskyddad sida, endast för medlemmar)

Presentationer från riksstämman 2011
Länk till mötets hemsida för bilder och annan information.
Malinda Carpenter
Martin Brüne
George Prigatano
Lars Nyberg
Ingvar Lundberg
Susanne Bejerot
Liselotte Maurex
Tomas Furmark
Abdul Mohammed
Gunnar Windahl
Ulf Stålberg
Sven-Olof Dahlgren
Lars Gustafsson
Peter Söderstrand
Sten Levander bildspel 1, bildspel 2

Presentationer från riksstämman 2010
Länk till mötets hemsida för bilder och annan information.
Michael Nilsson undefined
Bryan Kolb undefined
Ingrid van't Hooft
Helena Westerberg
Fergus Gracey undefined
Maureen Dennis undefined
Richard Stenmark
Intervju med Maureen Dennis

Presentationer från riksstämman 2008
Ritva Laaksonen

Presentationer från riksstämman 2007
Matti Laine

Presentationer från riksstämman 2006
Eva Elgh
Ann-Charlotte Smedler
Håkan Nyman
Jerker Rönnberg
Lars Nyberg
Marcello Rivano
Ingrid Hagberg vant Hoof
Rickard Wicksell

Presentationer från riksstämman 2005
Jarl Risberg
Barbro Lindquist undefined
Paul Uvebrant
Roger Carlsson
Warrick Brewer undefined

Presentationer Årets föreläsare 

Presentation årets föreläsare 2014

Stefan Hansen

Presentation årets föreläsare 2011
Sara-Jayne Blakemore undefined 

Presentation årets föreläsare 2006
Kenneth Hugdahl undefined

Presentationer andra konferenser och utbildningar

Presentationer från riksstudiedagen 2007
Gunilla Hellberg-Edström
Taina Guldberg Kjär

Presentations from 9th Nordic Meeting of Neuropsychology 2007
Laura Hokkanen undefined
Maureen Dennis undefined 
Joaquin Fuster
Ritva Laaksonen
Edvard Moser
April Benasich
Giacomo Rizzolatti
Tuomo Hänninen
Michael Ullman
samt
Ingvar Lundberg, Dyslexi och hjärnan
Ingvar Lundberg, Language and learning undefined
Michael Corballis, Language, speech and cerebral asymmetry undefined
Michael Corballis, From manual gesture to speech undefined

Tidigare publicerade abstracts

Enskilda abstracts
April Benasich, Timing is Everything: Converging Evidence for Prediction of Language Delays from Infancy to Later Childhood .
Eva Bergendahl, Agneta Nydén & Marie-Louise Ivarsson, Oväntade testresultat hos vuxna med aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (AD/HD).
William Calvin, The evolution of Human Minds .
Anne-Lise Christensen, Aniko Bartfai & Gunilla Hellberg Edström, Luria's Neuropsychological Investigation - Revisited .
Michael Corballis, From Manual Gesture to Speech .
Maureen Dennis, Hot Language: The Neurolinguistics of Emotions, Mental States and Affective Rhetoric .
Chris Frith & Uta Frith, The Social Brain and its Failures .
Joaquin Fuster, Neural Foundation of Working Memory .
Christopher Gillberg, Children Grow up: Longitudinal Studies of Neuropsychiatric Disorders with Early Childhood Onset .
Erland Hjelmquist, Language, Cognition and Access to Other Minds .
Laura Hokkanen, Screening of Early Dementia .
Edvard Moser, How do we Find the Way? Brain Mechanisms of Spatial Orientation .

Samling av abstracts
Hemisphere asymmetry - 40 years after Sperry, med Kenneth Hugdahl, Louise Rönnqvist, Heikki Hämäläinen och Bruno Laeng, .

Tidigare publicerade dokument av vetenskaplig karaktär

Russel Barkley, On the Nature and Theory of ADHD and Executive Functioning: Implications for Clinical Practice .
Ingvar Lundberg, Dyslexi.
Ingvar Lundberg, Dyslexi - myter och realiteter.
Ingvar Lundberg, Från tal till text.
Ingvar Lundberg & Christos Kolovos, Inlärningsproblem och psykisk hälsa.
Ingvar Lundberg & Görel Sterner, Läsning, räkning och uppgiftsorientering - hur hänger de ihop?
Peter Söderstrand, Intuitionens neuropsykologi - neuropsykologisk utredning av social kognition vid ADHD och Aspergers syndrom.

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen


Västra regionen


Östra regionen

Vi hälsar er välkomna till tre seminarier i höst!

För mer information, klicka här!


Norra regionen

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.