Årsmöte 2014

SNPF's årsmöte 2014, torsdag den 20 november,
Clarion Hotel Sign i Stockholm

Logga som punkt i lista Protokoll

 

Logga som punkt i lista Kallelse med föredragningspunkter

Logga som punkt i lista Verksamhetsberättelse

Logga som punkt i lista Stipendiefondens verksamhetsberättelse

Logga som punkt i lista Valberednings förslag, val av ledamöter till styrelse, stipendiefondens styrelse samt revisorer

Propositioner och förslag från styrelse

Förändringar av stipendiefondens stadgar

Logga som punkt i lista Propositionen

Logga som punkt i lista Bilaga 1 - Ändringsförslag

Ändring av avgift för medlem respektive stödmedlem

Logga som punkt i lista Bilaga 2 - Förslag och motivering

Motioner

Logga som punkt i lista Motion angående demenssjukdomarnas tillhörighet i yrkesföreningarna

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen


Västra regionen


Östra regionen

Vi hälsar er välkomna till tre seminarier i höst!

För mer information, klicka här!


Norra regionen

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.