Årsmöten

 Här finns årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser för SNPF och Stipendiefonden från årets årsmöte och tidigare årsmöten.

 

Årsmöte 2016

Årsmöte 2013
Läs mer

Årsmöte 2012
Läs mer

Årsmöte 2011
Läs mer

Årsmöte 2010
Läs mer

Årsmöte 2009
Läs mer

Årsmöte 2008
Läs mer »

Årsmöte 2007
Läs mer »

Årsmöte 2006
Läs mer »

Årsmöte 2005
Läs mer »

Årsmöte 2004
Läs mer »

Årsmöte 2003
Läs mer »

Årsmöte 2002
Läs mer »

Årsmöte 2001
Läs mer »

Årsmöte 2000
Läs mer »

Årsmöte 1999
Läs mer »

Årsmöte 1998
Läs mer »

Årsmöte 1997
Läs mer »

 

Årsmöte 1996
Läs mer »

Årsmöte 1995
Läs mer »

Årsmöte 1994
Läs mer »

Årsmöte 1993
Läs mer »

Årsmöte 1992
Läs mer »

Årsmöte 1991
Läs mer »

Årsmöte 1990
Läs mer »

Årsmöte 1989
Läs mer »

Föreningens bildande
Läs mer »

 

 

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen

Årsmöte samt föreläsning med Kristina Borgström, "Ordinlärning hos små barn - hjärnaktivitet och språkutveckling"!

Tid och plats: 2017-03-01 kl. 15:00-16:30. Årsmötet startar kl. 17:00! M124, Hus M, Allhelgona kyrkog. 14M, Lund.

Klicka här för inbjudan!

+++

Klicka här för att se Södra regionens föreläsningar våren 2017!


Västra regionen

Föreläsning med Peter Jacobsson, "Personlighetsdysfunktion, den alternativa personlighetspatologiska modellen i DSM-5".

Tid och plats: 2017-02-28 kl. 14:00-16:00, Förmaket, SU.
Länk till anmälan

+++

Föreläsning med Karin Torpadie med tema teståtergivning med barn!

Tid och plats: 2017-05-05 kl. 14:00-16:00, Kammaren SU.


Östra regionen

Här hittar ni åhörarkopior från Liria Ortizs föreläsning 2017-02-10 om motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.

Här hittar ni videoklipp från tidigare föreläsningar med Liria Ortiz (Youtube):

Liria Ortiz motiverande samtal.

Motiverande samtal och funktionsnedsättning, SWABA HÖSTTRÄFF 2013.

+++

Föreläsning med Nora Choque Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) om "Social färdighetsträning för barn och ungdomar med högfungerande ast (autismspektrumtillstånd)".

Nora Choque Olsson berättar om sin avhandling om KONTAKT, manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd, som har utprovats inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nora kommer att presentera avhandlingen ur ett "scientist-practitioner" perspektiv.

Tid och plats: 2017-03-17 kl. 14:30-16:00, Aulan på Danderyds sjukhus.
Ingen föranmälan behövs, fritt inträde för alla. Kom i tid!


Norra regionen

Årsmöte 2017-02-03 samt föreläsning med Linnea Karlsson Wirebring, Umeå.
Klicka här för mer information om föreläsningen!

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.