Facebook

 

SNPF på Facebook
Psykologförbundet på Facebook
Vi rekommenderar även FB-gruppen Psykologer, som man måste bli inbjuden till av en gruppmedlem.

Hemsidan

Har du frågor eller kommentarer rörande hemsidan kontakta hemsidans redaktion.


Välkommen till
Sveriges neuropsykologers förening!

Sveriges största yrkesförening för psykologer

Vi verkar för spridning av neuropsykologisk kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap neuropsykologer emellan. Föreningen bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och har fler än 900 medlemmar. Här på hemsidan finns information om föreningen och om aktuella aktiviteter runt om i landet samt länkar, adresser och arkiv över föreningens årsmöten. För föreningens medlemmar finns ett diskussionsforum. Föreningsarbetets tyngdpunkt ligger på seminarieverksamhet, både på lokal och på riksomfattande nivå. Vi har också internationella kontakter.

Läs mer


SNPF:s hemsida är för tillfället under omarbetning!

En ny, modernare hemsida kommer att sjösättas under 2017. Vi ber om ursäkt för eventuella problem detta innebär.

Har du svårt att acceptera frustrationen under det pågående förändringsarbetet rekommenderar vi följande övningar:

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Stress/Mindfulnessovningar-pa-ljudfil/


 

2017 års stipendier utlyses!

Nu är det dags att ansöka om medel ur Sveriges Neuropsykologers Förenings Stipendiefond!

Fondens ändamål är att främja forsknings- och utvecklingsarbete som berör det neuropsykologiska området. Exempel på sådant som fonden kan bevilja medel för är planerade forsknings- och utvecklingsprojekt (inom vilka resor av betydelse för projektet kan ingå), bidrag till utländska föreläsare för kunskapsutveckling eller kliniska projekt/organisationsförändringar som visar särskilt nytänkande inom det kliniska neuropsykologiska fältet.

Högsta stipendiebelopp är 30 000 kr.

Huvudsökande ska ha varit medlem i Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF) under minst tre år.

Utdelningen av stipendiemedel kommer att äga rum i samband med SNPF:s Riksstämma i Göteborg 13-14 november 2017.

Ansökan skall innehålla en projektplan, uppgift om vem som är huvudsökande och vem som ska genomföra projektet. Till projektplanen bifogas en specificerad kostnadskalkyl med motivering. Om sökande inlämnat ansökan eller erhållit medel för samma projekt från annan källa ska detta anges. Fondstyrelsen förbehåller sig rätten att inte pröva ofullständiga ansökningar.

Den som erhåller SNPF:s stipendium förbinder sig att till stipendiefondens styrelse senast sex månader efter avslutat projekt inlämna en kortfattad redogörelse för publicering på föreningens hemsida, www.neuropsykologi.org.

I den händelse ett stipendium utmynnar i en vetenskaplig rapport eller annan form av publikation skall SNPF nämnas som bidragsgivare.

Ansökan insändes senast den 15 maj 2017 dels per e-post till stipendiefonden@neuropsykologi.org med "Stipendieansökan" som ämne dels per post i ett underskrivet exemplar till stipendiefondens sekreterare: Ingrid van´t Hooft, Neuropediatriska enheten Q:2, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm.

Ansökningarna kommer att prövas av fondstyrelsens ledamöter: Jarl Risberg, ordförande, Ingrid van´t Hooft, sekreterare, Barry Karlsson, ledamot, Erik Domellöf, ledamot, Hans Samuelsson, ledamot.


Upprop från ordförande!

Vill du representera SNPF på PS17?

Upprop alla neuropsykologer! SNPF behöver DIN hjälp!

PS17, Psykologstudenternas årliga konferens, kommer att hållas i Linköping den 5-7 maj.

SNPF har beslutat sponsra PS17 genom att vara utställare, d.v.s. ha en bemannad monter där intresserade studenter får träffa medlemmar och få information om oss och vår förening.

Nu undrar vi om det finns några medlemmar i Linköping med omnejd som kan tänka sig att bemanna montern? Vi i styrelsen bor samtliga långt i från Linköping och det blir en avsevärd kostnad om vi inte får hjälp av lokala medlemmar. Dessutom är detta ett jättebra tillfälle att sprida intresset för neuropsykologi och nätverka med framtida professionskollegor!

Bor du i trakten och har lust och intresse, anmäl dig snarast till vår ordförande bengt.persson@psykolog.net!

Mer information om PS17 hittar du på www.psykologistudnetsverige.orgeller facebook.com/ps17linkoping.


International Symposium 2017!

The Finnish Association for Neuropsychotherapy will arrange an international symposium in June 8-9th, 2017. The symposium venue will be in the Theatre Museum. Theatre Museum is located in the Cable Factory (Address: Tallberginkatu 1 G, Helsinki). It is specialized in theater and performing arts. Theatre Museum provides a unique venue for workshops, seminars and parties.

"The Embodied Mind In A Relational World: Neuropsychotherapeutic Perspectives On The Paths Of Life"

The symposium will focus on theoretical and clinical applications of neuropsychotherapy throughout the lifespan. The program will start on Thursday from the point of view of children: by bridging theoretical understanding with clinical implications, and will continue by presenting a polyvagal perspective on emotional regulation. We will then continue to the world of teenagers and coping with the immature brain. On Friday we will move to the mature and aging brain. We will start with challenges and dilemmas in psychotherapy of patients with neurological disorders and will end the symposium dealing with aging neuronal networks and the art of aging. 

The speakers represent world-renowned researchers and clinicians from Denmark, UK, and Finland:

  • Dr, psychotherapist Susan Hart, Denmark
  • MD, child psychiatrist Jukka Mäkelä, Finland
  • MD Elina Hermansson, Finland
  • Dr Rudi Coetzer, UK
  • Professor Juha Rinne, Finland
  • Clinical neuropsychologist, psychotherapist, LicPsych Ritva Laaksonen, Finland

For more information, please look: http://neuropsykoterapia.fi/international-symposium-2017-2/


Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) 2017!

Holländska neuropsykologiska föreningen kommer tillsammans med Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) och Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF) att arrangera den sjätte konferensen av Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN)!

Tid och plats: 2017-09-13 till 2017-09-15, Maastricht, Nederländerna.

För mer information klicka här!

Hemsida: http://www.fesn2017.nl/


Rikstämman 2017!

Rikstämman 2017!

Välkommen till Göteborg!
Handouts från Riksstämman 2016 i Sundsvall!

Handouts från Riksstämman 2016 i Sundsvall!

Nu finns handouts från föreläsningarna tillgängliga för deltagare!

Nu finns handouts från föreläsningarna på Riksstämman i Sundsvall 2016 tillgängliga för deltagare!

Logga in på länken nedan med det lösenord som du har fått mailat till dig från Lina Maria Olsson, ordförande i SNPF Norra Regionen (avsändare noreply@trippus.com):

Handouts Riksstämman 2016


Protokoll från årsmötet 2016!

Nu finns årsmötesprotokollet från riksstämman 2016 tillgängligt!

Klicka på länken för att ladda hem protokollet från årsmötet i Sundsvall 2016-11-07.

Årsmötesprotokoll 2016!


Riksstämman 2016

Riksstämman 2016

Tack för ett suveränt arrangemang!

SNPF Norra regionen höll i årets Riksstämma, som ägde rum i Sundsvall den 7-8/11. Årets tema var "Vad säger det ickeverbala? - Visuospatiala funktioner i forskning och klinisk vardag." Håll ögonen öppna för mer information.


Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen


Västra regionen

OBS: Inställd föreläsning

Tyvärr är följande föreläsning inställd, vi hoppas kunna erbjuda den längre fram:

Föreläsning med Karin Torpadie med tema teståtergivning med barn!

Tid och plats: 2017-05-05 kl. 14:00-16:00, Kammaren SU.


Östra regionen


Norra regionen

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.