Kontakt

 

Mer information
Om du har frågor angående neuropsykologi eller om föreningens verksamhet kan du skicka ett mail till info@neuropsykologi.org. Frågor som berör regionernas verksamhet kan med fördel ställas direkt till aktuell region. Skicka då till
sodra@neuropsykologi.org för södra regionen
vastra@neuropsykologi.org för västra regionen
ostra@neuropsykologi.org för östra regionen
norra@neuropsykologi.org för norra regionen.
Du kan även hitta kontaktuppgifter till riksstyrelsen under Föreningen / Styrelse.


Medlemsfrågor
Har du frågor angående dina uppgifter i medlemsregistret eller om medlemsavgiften kan du skicka ett mail till ansvarig för medlemsregistret, medlem@neuropsykologi.org.


Ansökan om medlemskap
Ansökan finns tillgänglig online. Du hittar mer information under Medlem / Medlemsansökan.


Svensk Neuropsykologi

Vill du få något infört i Svensk Neuropsykologi? Vill du annonsera? Kontakta tidningens redaktör, editor@neuropsykologi.org.


Hemsidan
Har du information om föreläsningar, seminarier, disputationer eller något annat som kan tänkas intressera föreningens medlemmar kan du mejla till någon av föreningens webredaktörer.


Press
Vill du som journalist/redaktör komma i kontakt med en neuropsykolog, kan vi hjälpa till att förmedla kontakten. Skriv ett mejl till info@neuropsykologi.org.

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen

Årsmöte samt föreläsning med Kristina Borgström, "Ordinlärning hos små barn - hjärnaktivitet och språkutveckling"!

Tid och plats: 2017-03-01 kl. 15:00-16:30. Årsmötet startar kl. 17:00! M124, Hus M, Allhelgona kyrkog. 14M, Lund.

Klicka här för inbjudan!

+++

Klicka här för att se Södra regionens föreläsningar våren 2017!


Västra regionen

Föreläsning med Peter Jacobsson, "Personlighetsdysfunktion, den alternativa personlighetspatologiska modellen i DSM-5".

Tid och plats: 2017-02-28 kl. 14:00-16:00, Förmaket, SU.
Länk till anmälan

+++

Föreläsning med Karin Torpadie med tema teståtergivning med barn!

Tid och plats: 2017-05-05 kl. 14:00-16:00, Kammaren SU.


Östra regionen

Här hittar ni åhörarkopior från Liria Ortizs föreläsning 2017-02-10 om motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.

Här hittar ni videoklipp från tidigare föreläsningar med Liria Ortiz (Youtube):

Liria Ortiz motiverande samtal.

Motiverande samtal och funktionsnedsättning, SWABA HÖSTTRÄFF 2013.

+++

Föreläsning med Nora Choque Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) om "Social färdighetsträning för barn och ungdomar med högfungerande ast (autismspektrumtillstånd)".

Nora Choque Olsson berättar om sin avhandling om KONTAKT, manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd, som har utprovats inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nora kommer att presentera avhandlingen ur ett "scientist-practitioner" perspektiv.

Tid och plats: 2017-03-17 kl. 14:30-16:00, Aulan på Danderyds sjukhus.
Ingen föranmälan behövs, fritt inträde för alla. Kom i tid!


Norra regionen

Årsmöte 2017-02-03 samt föreläsning med Linnea Karlsson Wirebring, Umeå.
Klicka här för mer information om föreläsningen!

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.