Riktlinjer till dig som vill skriva i Svensk Neuropsykologi

Denna text är baserad på material publicerat i Svensk Neuropsykologi nummer 3, 2014.

Svensk Neuropsykologis redaktörer gör allt de kan för att du ska få en läsvärd tidning fyra gånger om året. Men vi har alltid behov av och plats för redaktionellt material från dig!

Ta kontakt med din lokalredaktör eller chefredaktören om du vill ha hjälp på traven.

Här följer några riktlinjer som vi ber dig följa:

Logga som punkt i lista Använd programmet Word.

Logga som punkt i lista Max 3000 tecken - gärna kortare.

Logga som punkt i lista Skriv på svenska.

Logga som punkt i lista Ledigare språk än den strikta forskningsartikeln.

Logga som punkt i lista Självklart har ämnet anknytning till neuropsykologi.

Logga som punkt i lista Foton, bilder, tabeller gör att fler läser din text. Använd jpeg/tiff/excel och bifoga dessa som separata filer

Logga som punkt i lista Artiklarna/notiserna kan presenteras som till exempel.

  • sammanfattning av forskning
  • kliniskt arbete, till exempel fallbeskrivning och pågående projekt
  • nya rön, typ kortare referat av examensuppsatser eller specialistarbeten
  • referat från föredrag eller konferenser
  • åsikt; artiklar som vill väcka debatt i en angelägen fråga
  • översikt; redogör för det aktuella kunskapsläget för ett givet ämne
  • porträtt; intervju med en kollega
  • recension; en inblick i ny litteratur. Beakta vetenskaplig kvalitet och aktualitet samt praktisk användbarhet

Logga som punkt i lista Börja gärna texten med sammanfattning och slutsats.

Logga som punkt i lista Använd APA´s standard för din kortfattade referenslista i alfabetisk ordning (Publication Manual of the American Psychological Association, 2009). Se följande exempel

  • Tidskrift: Hast, E. (2014). Du är välkommen att skriva i Svensk Neuropsykologi. Svensk Neuropsykologi, 3, 12.
  • Bok: American Psychological Association (2009). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: APA

Efter att du korrekturläst texten är det bara att skicka manuskriptet till redaktionen via e-post.

Tänk på att bifoga kontaktinformation och gärna ett porträttfoto på dig själv. Allt material granskas av redaktionen och är accepterad för publicering först då författaren har fått ett skriftligt meddelande. Det måste vara OK för dig att chefredaktören sätter rubrik, mellanrubriker och gör eventuella justeringar (du godkänner före publicering). Däremot genomgår ditt manus ingen vetenskaplig granskning.

Du är varmt välkommen med ditt bidrag!

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen


Västra regionen


Östra regionen

Vi hälsar er välkomna till tre seminarier i höst!

För mer information, klicka här!


Norra regionen

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.