Riktlinjer till dig som vill skriva i Svensk Neuropsykologi

Denna text är baserad på material publicerat i Svensk Neuropsykologi nummer 3, 2014.

Svensk Neuropsykologis redaktörer gör allt de kan för att du ska få en läsvärd tidning fyra gånger om året. Men vi har alltid behov av och plats för redaktionellt material från dig!

Ta kontakt med din lokalredaktör eller chefredaktören om du vill ha hjälp på traven.

Här följer några riktlinjer som vi ber dig följa:

Logga som punkt i lista Använd programmet Word.

Logga som punkt i lista Max 3000 tecken - gärna kortare.

Logga som punkt i lista Skriv på svenska.

Logga som punkt i lista Ledigare språk än den strikta forskningsartikeln.

Logga som punkt i lista Självklart har ämnet anknytning till neuropsykologi.

Logga som punkt i lista Foton, bilder, tabeller gör att fler läser din text. Använd jpeg/tiff/excel och bifoga dessa som separata filer

Logga som punkt i lista Artiklarna/notiserna kan presenteras som till exempel.

  • sammanfattning av forskning
  • kliniskt arbete, till exempel fallbeskrivning och pågående projekt
  • nya rön, typ kortare referat av examensuppsatser eller specialistarbeten
  • referat från föredrag eller konferenser
  • åsikt; artiklar som vill väcka debatt i en angelägen fråga
  • översikt; redogör för det aktuella kunskapsläget för ett givet ämne
  • porträtt; intervju med en kollega
  • recension; en inblick i ny litteratur. Beakta vetenskaplig kvalitet och aktualitet samt praktisk användbarhet

Logga som punkt i lista Börja gärna texten med sammanfattning och slutsats.

Logga som punkt i lista Använd APA´s standard för din kortfattade referenslista i alfabetisk ordning (Publication Manual of the American Psychological Association, 2009). Se följande exempel

  • Tidskrift: Hast, E. (2014). Du är välkommen att skriva i Svensk Neuropsykologi. Svensk Neuropsykologi, 3, 12.
  • Bok: American Psychological Association (2009). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: APA

Efter att du korrekturläst texten är det bara att skicka manuskriptet till redaktionen via e-post.

Tänk på att bifoga kontaktinformation och gärna ett porträttfoto på dig själv. Allt material granskas av redaktionen och är accepterad för publicering först då författaren har fått ett skriftligt meddelande. Det måste vara OK för dig att chefredaktören sätter rubrik, mellanrubriker och gör eventuella justeringar (du godkänner före publicering). Däremot genomgår ditt manus ingen vetenskaplig granskning.

Du är varmt välkommen med ditt bidrag!

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen

Årsmöte samt föreläsning med Kristina Borgström, "Ordinlärning hos små barn - hjärnaktivitet och språkutveckling"!

Tid och plats: 2017-03-01 kl. 15:00-16:30. Årsmötet startar kl. 17:00! M124, Hus M, Allhelgona kyrkog. 14M, Lund.

Klicka här för inbjudan!

+++

Klicka här för att se Södra regionens föreläsningar våren 2017!


Västra regionen

Föreläsning med Peter Jacobsson, "Personlighetsdysfunktion, den alternativa personlighetspatologiska modellen i DSM-5".

Tid och plats: 2017-02-28 kl. 14:00-16:00, Förmaket, SU.
Länk till anmälan

+++

Föreläsning med Karin Torpadie med tema teståtergivning med barn!

Tid och plats: 2017-05-05 kl. 14:00-16:00, Kammaren SU.


Östra regionen

Här hittar ni åhörarkopior från Liria Ortizs föreläsning 2017-02-10 om motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.

Här hittar ni videoklipp från tidigare föreläsningar med Liria Ortiz (Youtube):

Liria Ortiz motiverande samtal.

Motiverande samtal och funktionsnedsättning, SWABA HÖSTTRÄFF 2013.

+++

Föreläsning med Nora Choque Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) om "Social färdighetsträning för barn och ungdomar med högfungerande ast (autismspektrumtillstånd)".

Nora Choque Olsson berättar om sin avhandling om KONTAKT, manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd, som har utprovats inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nora kommer att presentera avhandlingen ur ett "scientist-practitioner" perspektiv.

Tid och plats: 2017-03-17 kl. 14:30-16:00, Aulan på Danderyds sjukhus.
Ingen föranmälan behövs, fritt inträde för alla. Kom i tid!


Norra regionen

Årsmöte 2017-02-03 samt föreläsning med Linnea Karlsson Wirebring, Umeå.
Klicka här för mer information om föreläsningen!

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.