Arkiv Svensk Neuropsykologi

 

Nr och årgång

 

Svensk Neuropsykologi 2014 Nr 4
Under planering

Svensk Neuropsykologi 2014 Nr 3
Tidningen utgiven och skickad via mail till medlemmarna

Svensk Neuropsykologi 2014 Nr 2
Svensk Neuropsykologi 2014 Nr 1 
Svensk Neuropsykologi 2013 Nr 4
Svensk Neuropsykologi 2013 Nr 3

Svensk Neuropsykologi 2013 Nr 2
Svensk Neuropsykologi 2013 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 2012 Nr 4

Svensk Neuropsykologi 2012 Nr 3
Svensk Neuropsykologi 2012 Nr 2
Svensk Neuropsykologi 2012 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 2011 Nr 4 
Svensk Neuropsykologi 2011 Nr 3
Svensk Neuropsykologi 2011 Nr 2
Svensk Neuropsykologi 2011 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 2010 Nr 6
Svensk Neuropsykologi 2010 Nr 5
Svensk Neuropsykologi 2010 Nr 4
Svensk Neuropsykologi 2010 Nr 3
Svensk Neuropsykologi 2010 Nr 2
Svensk Neuropsykologi 2010 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 2009 Nr 4
Svensk Neuropsykologi 2009 Nr 2-3 
Svensk Neuropsykologi 2009 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 2008 Nr 3
Svensk Neuropsykologi 2008 Nr 2
Svensk Neuropsykologi 2008 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 2007 Nr 2-3
Svensk Neuropsykologi 2007 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 2006 Nr 4
Svensk Neuropsykologi 2006 Nr 2-3
Svensk Neuropsykologi 2006 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 2005 Nr 4
Svensk Neuropsykologi 2005 Nr 3
Svensk Neuropsykologi 2005 Nr 1-2
Svensk Neuropsykologi 2004 Nr 4
Svensk Neuropsykologi 2004 Nr 3
Svensk Neuropsykologi 2004 Nr 2
Svensk Neuropsykologi 2004 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 2003 Nr 3-4
Svensk Neuropsykologi 2003 Nr 2  

Svensk Neuropsykologi 2001 Nr 2
Svensk Neuropsykologi 2001 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 2000 Nr 2
Svensk Neuropsykologi 2000 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 1999 Nr 3
Svensk Neuropsykologi 1999 Nr 1-2
Svensk Neuropsykologi 1998 Nr 4
Svensk Neuropsykologi 1998 Nr 3
Svensk Neuropsykologi 1998 Nr 2
Svensk Neuropsykologi 1998 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 1997 Nr 4
Svensk Neuropsykologi 1997 Nr 3
Svensk Neuropsykologi 1997 Nr 1
Svensk Neuropsykologi 1996 Nr 4

Svensk Neuropsykologi 1994 Nr 3 

 

 

 

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen

Årsmöte samt föreläsning med Kristina Borgström, "Ordinlärning hos små barn - hjärnaktivitet och språkutveckling"!

Tid och plats: 2017-03-01 kl. 15:00-16:30. Årsmötet startar kl. 17:00! M124, Hus M, Allhelgona kyrkog. 14M, Lund.

Klicka här för inbjudan!

+++

Klicka här för att se Södra regionens föreläsningar våren 2017!


Västra regionen

Föreläsning med Peter Jacobsson, "Personlighetsdysfunktion, den alternativa personlighetspatologiska modellen i DSM-5".

Tid och plats: 2017-02-28 kl. 14:00-16:00, Förmaket, SU.
Länk till anmälan

+++

Föreläsning med Karin Torpadie med tema teståtergivning med barn!

Tid och plats: 2017-05-05 kl. 14:00-16:00, Kammaren SU.


Östra regionen

Här hittar ni åhörarkopior från Liria Ortizs föreläsning 2017-02-10 om motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.

Här hittar ni videoklipp från tidigare föreläsningar med Liria Ortiz (Youtube):

Liria Ortiz motiverande samtal.

Motiverande samtal och funktionsnedsättning, SWABA HÖSTTRÄFF 2013.

+++

Föreläsning med Nora Choque Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) om "Social färdighetsträning för barn och ungdomar med högfungerande ast (autismspektrumtillstånd)".

Nora Choque Olsson berättar om sin avhandling om KONTAKT, manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd, som har utprovats inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nora kommer att presentera avhandlingen ur ett "scientist-practitioner" perspektiv.

Tid och plats: 2017-03-17 kl. 14:30-16:00, Aulan på Danderyds sjukhus.
Ingen föranmälan behövs, fritt inträde för alla. Kom i tid!


Norra regionen

Årsmöte 2017-02-03 samt föreläsning med Linnea Karlsson Wirebring, Umeå.
Klicka här för mer information om föreläsningen!

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.